Baccarat

Spelet baccarat har ytterligare ett namn, Punto Banco. Spelet har vissa likheter med blackjack i själva spelföringen, men i övrigt inget mer än att det är ett kortspel. I den första Casino Royale med James Bond har spelet en huvudroll då casino är miljön i den filmen. I den andra bondfilmen med namnet Casino Royale spelar Bond, som här gestaltas av Pierce Brosnan, istället poker. Producenten ville antagligen ha ett mer känt kortspel i handlingen.SatsningenMan satsar här på antingen vinst för spelaren – Punto, vinst för banken – Banco, eller oavgjort – egalité. På de två första satsningarna betalas ett till ett alltså får man tillbaka den dubbla insatsen. Satsar man oavgjort kan man få åtta gånger insatsen i vinst, men oddsen är så dåliga för ett sådant utfall så det lönar sig knappt, så det är inget att rekommendera.SpeletDet gäller för Punto och Banco att komma så nära 9 som möjligt, därav likheten med blackjack. Korten räknas på ett speciellt sätt. Ess räknas som 1, 2 till 9 som det står på korten, 10 och de klädda korten knekt, dam och kung som 0.Dealern som är Banco delar ut två kort till sig och två till Punto, fullt synliga med framsidan upp. Om summan av de två korten är under 9 så är det den summan som gäller för spelet. Om summan är tvåsiffrig räknas bara det senare talet. Är de två korten en 7 och 8 blir summan 15. Då räknas bara den sista siffran, alltså blir summan av de båda korten 5.Det bästa som kan hända är att man får summan 8 eller 9 på handen med de två första korten. Då har man fått en ”natural” och vinner om inte motspelaren också fått det. Då vinner den som har de högsta korten.Om Punto har 0 till 5 med de två första korten drar han ett kort till. Har han 6 eller 7 stannar han, 8 eller 9 är en ”natural” och då stannar spelaren. Nu gäller en serie olika drag för Banco om han ska dra ett kort till. Till slut är det den som kommit närmast 9 som vinner.